Protokoll

Nyare protokoll finns på Myweblog. Se ”Verktyg/Filarkiv”

2020

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2020-12-07

PDF document Protokoll, Höstmöte, Jönköpings_Flygklubb_2020-11-09

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2020-10-26

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2020-09-21

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2020-08-10

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2020-06-15

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2020-05-25

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2020-04-21

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2020-03-23

PDF documentkonstituerande möte Jönköpings flygklubb 2020-03-23

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2020-02-24

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2020-01-27

2019

PDF documentprotokoll höstmöte JFK 2019

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2019-11-11

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2019-10-14

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2019-09-09

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2019-08-12

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2019-06-10

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2019-05-13

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2019-04-08

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2019-03-11

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2019-02-11

PDF document Protokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2019-01-14

2018

PDF document protokoll höstmöte JFK 2018

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2018-11-05

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2018-10-08

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2018-09-03

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2018-08-13

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2018-04-09

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2018-03-05

PDF documentkonstituerande möte 2018-03-05

PDF documentej_justerat_ÅrsmötesProtokoll2018

PDF documentDeltagarförteckning_årsmöte_2018

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2018-01-15

2017

PDF documentProtokoll höstmöte JFK 2017

Deltagarförteckning_höstmöte_2017

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2017-10-09

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2017-09-12

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2017-08-07

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2017-06-29

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2017-04-27

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2017-03-23

PDF documentVerksamhetsberattelse Jönköpings flygklubb 2016 granskad

PDF document protokoll_fort_vid_styrelsemote_for_jonkopings_flygklubb_2017-01-10

2016

PDF documentprotokoll_fort_vid_styrelsemote_for_jonkopings_flygklubb_2016-12-13

PDF documentprotokoll-hostmote-jfk-2016

deltagarforteckning_hostmote_2016

PDF documentprotokoll_fort_vid_styrelsemote_for_jonkopings_flygklubb_2016-11-08

PDF document protokoll_fort_vid_styrelsemote_for_jonkopings_flygklubb_2016-10-11

PDF documentprotokoll_fort_vid_styrelsemote_for_jonkopings_flygklubb_2016-09-13

PDF documentprotokoll_fort_vid_styrelsemote_for_jonkopings_flygklubb_2016-05-09

PDF documentProtokoll_fört_vid_styrelsemöte_för_Jönköpings_Flygklubb_2016-04-13

PDF documentProtokoll styrelsemöte 20160308

PDF documentProtokoll fört vid konstituerande styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 20160229

PDF document ÅrsmötesProtokoll2016 Revisionsberättelse_2015 Deltagarförteckning_årsmöte_2016

PDF documentStyrelseprotokoll_2016-02-09

PDF documentStyrelseprotokoll_2016-01-13

2015

PDF documentStyrelseprotokoll 2015-11-11

PDF documentStyrelseprotokoll_2015-10-13

PDF documentStyrelseprotokoll_2015-09-08

PDF documentProtokoll_fört_vid__allmäntmöte_för_Jönköpings_Flygklubb_20120924
20150817_Bilaga1_Närvarolista_allmänt_möte_UL-plan
20150817_Bilaga2_Flygplansdata 150806 smst
20150817_bilaga3_kalkyl_2015

PDF documentStyrelseprotokoll 2015-08-11

PDF documentStyrelseprotokoll 2015-06-09

PDF document Styrelseprotokoll20150512

PDF document Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2015

PDF documentÅrsmötesProtokoll2015
PDF documentStyrelseprotokoll 20150112

2014

PDF documentStyrelseprotokoll_20141209

PDF documentStyrelseprotokoll_20141111

PDF document Styrelseprotokoll 20141014

PDF documentStyrelseprotokoll 20140513

PDF documentStyrelseprotokoll20140311

PDF documentStyrelseprotokoll 20140211

PDF document Styrelseprotokoll 20140114

2013

PDF document Styrelseprotokoll 20131210

PDF document Höstmöte

PDF document Styrelseprotokoll 20131111

PDF document Styrelseprotokoll 20131014

PDF document Styrelseprotokoll 20130812

PDF document Styrelseprotokoll 20130610

PDF document Styrelseprotokoll 20130520

PDF document Styrelseprotokoll 20130408

PDF document Styrelseprotokoll 20130311

PDF document Konstituerande styrelsemöte 

PDF document Årsmötesprotokoll 2013

PDF document Styrelseprotokoll 20130211

PDF document Styrelseprotokoll 20130114

2012

PDF document Styrelseprotokoll 20121210

PDF document Styrelseprotokoll 20121112

PDF document Styrelseprotokoll 20121008

PDF document Protokoll från allmänt möte 20120924 2

PDF document Styrelseprotokoll 20120910

PDF document Protokoll från allmänt möte 20120827

2013

Styrelseprotokoll 20130812

PDF document Styrelseprotokoll 20130610

PDF document Styrelseprotokoll 20130520

PDF document Styrelseprotokoll 20130408

PDF document Styrelseprotokoll 20130311

PDF document Årsmötesprotokoll 2013

PDF document Styrelseprotokoll 20130211

PDF document Styrelseprotokoll 20130114

2012

PDF document Styrelseprotokoll 20121210

PDF document Styrelseprotokoll 20121112

PDF document Styrelseprotokoll 20121008

PDF document Protokoll från allmänt möte 20120924 2

PDF document Styrelseprotokoll 20120910

PDF document Protokoll från allmänt möte 20120827

2013

Styrelseprotokoll 20130812

PDF document Styrelseprotokoll 20130610

PDF document Styrelseprotokoll 20130520

PDF document Styrelseprotokoll 20130408

PDF document Styrelseprotokoll 20130311

PDF document Årsmötesprotokoll 2013

PDF document Styrelseprotokoll 20130211

PDF document Styrelseprotokoll 20130114

2012

PDF document Styrelseprotokoll 20121210

PDF document Styrelseprotokoll 20121112

PDF document Styrelseprotokoll 20121008

PDF document Protokoll från allmänt möte 20120924 2

PDF document Styrelseprotokoll 20120910

PDF document Protokoll från allmänt möte 20120827

2013

Styrelseprotokoll 20130812

PDF document Styrelseprotokoll 20130610

PDF document Styrelseprotokoll 20130520

PDF document Styrelseprotokoll 20130408

PDF document Styrelseprotokoll 20130311

PDF document Årsmötesprotokoll 2013

PDF document Styrelseprotokoll 20130211

PDF document Styrelseprotokoll 20130114

2012

PDF document Styrelseprotokoll 20121210

PDF document Styrelseprotokoll 20121112

PDF document Styrelseprotokoll 20121008

PDF document Protokoll från allmänt möte 20120924 2

PDF document Styrelseprotokoll 20120910

PDF document Protokoll från allmänt möte 20120827

2013

Styrelseprotokoll 20130812

PDF document Styrelseprotokoll 20130610

PDF document Styrelseprotokoll 20130520

PDF document Styrelseprotokoll 20130408

PDF document Styrelseprotokoll 20130311

PDF document Årsmötesprotokoll 2013

PDF document Styrelseprotokoll 20130211

PDF document Styrelseprotokoll 20130114

2012

PDF document Styrelseprotokoll 20121210

PDF document Styrelseprotokoll 20121112

PDF document Styrelseprotokoll 20121008

PDF document Protokoll från allmänt möte 20120924 2

PDF document Styrelseprotokoll 20120910

PDF document Protokoll från allmänt möte 20120827