Visingsö

    Visingsö_2

Välkommen till Visingsö ESSI. Sveriges allra finaste flygfält?

Denna flygplats var på 30-talet en hjälpflygplats på flygleden Stockholm – Malmö. Trots att fältet under lång tid varit nedlagt är det ett välbevarat flygfält med vaktstuga, vind-T, gränsmarkeringar m m. Vi i Jönköpings Flygklubb hälsar Dig välkommen till denna historiska och idylliska plats. Vi hoppas att du ska trivas och ofta återkomma.

Jönköpings Flygklubb sköter sedan 1991 driften av fältet. Detta är förenat med vissa kostnader, t ex att hålla god standard på fältytorna med klippning m m. Flygfältsföreningen Visingsö tar tacksamt emot Ditt bidrag i form av en för Dig symbolisk landningsavgift av 100 SEK ( 10 € ). Det är naturligtvis tillåtet att bidra med mer. Notera att landningsavgiften är obligatorisk. Övriga bidrag är välkomna.

Landningsavgiften betalas kontant eller swish till 123 459 60 78 (mottagare Jönköpings Flygklubb).

Golf_2

 

Varför inte ta en golfrunda? Fly and play:

 

För fältkontroll ring  
Philipp Kalmér 073-7088967
Bo Wretmo 070-6209080

Undvik överflygning av Gul gård Väster om fältet. Undvik upprepade start/landningar.

Service  
Buss (på beställning) 20 777 666
Cykeluthyrning på fältet
Badstrand strax intill
Övernattning Camping och stuguthyrning.
För lån av cykel och/eller övernattning i klubbstugan, kontakta Mathias.
   
Golfbana på/vid fältet
   
Coop Visingsö 7 km, 010-745 08 30

Tips

Hyr en cykel vid klubbstugan. Ta er in mot centrala delarna av Visingsö där det finns både resturanger och aktiviteter. Stanna för att titta på en alpacka och ät en glass.  Titta på borgen, ät en middag eller ta bara en dryck. I hamnen finns ex resturang Solbacken. Mer centralt i byn Tunnerstad finns både thairesturang och mer ”fine-dining” på Wisingsö Hotell & konferens. 

Övernattning:

Om ni vill övernatta finns det möjlighet att hyra klubbstugan där det finns fyra bäddplatser, kök, wc och dusch.

Stuga ring Mathias 070-6667711.

 

English

Welcome to Visingsö ESSI

This airport was in the 30’s one using the airports in the flight path Stockholm – Malmö. Although the field have long been abandoned, it is a well-preserved airfields with guard room, wind-T, boundary markers, etc. We Jönköping Flying Club welcome you to this historic and idyllic location. We hope you enjoy your stay and come back often.

Jönköping Flying Club since 1991, manages the operation of the field. This is subject to certain costs, such as maintaining good standards of field surfaces with cutting etc. Aerodrome Society Visingsö gratefully accept your contributions in the form of a token for you landing fee of 100 SEK ( 10 € ). Of course it is allowed to contribute more.

Please use the payment form found in the mailbox at the clubhouse.

Bankgiro 786 – 5512

 

 

 

For field control, CALL
 
Philipp Kalmér  073-7088967 
Bo Wretmo 070-6209080
   
Service  
Bus (by request) 020 777 666
Bicycle Rental Airfield
Beach Next to the airfield
Where to stay Camping and cabin rentals.
Bicycles for hire and / or overnight in the clubhouse, contact Mathias 070-6667711.
Golf Course Next to the airfield
   
Country store 7 km, 010-745 08 30

Tips

Take a bike at the clubhouse. Take you down to the harbor where you can take a walk. Look at the castle, eat dinner, or just take a drink. It includes the Talay thai with asian food and Restaurant Solbacken with good pizza.

If you wish to stay for the night, it is possible to rent the clubhouse where there are four beds, kitchen, toilet and shower.

overnight in the clubhouse, contact Mathias 070-6667711.