Vad krävs?

 

Skaffa intyg

 

Att ta PPL, eller UL-certifikat kräver inga speciella förkunskaper. Det viktigaste är nog ett starkt flygintresse. Du måste ha fyllt 17 år för att få certifikatet utfärdat men det går alldeles utmärkt att påbörja utbildningen redan tidigare. Ett s k ensamflygarbevis kan du få redan vid 16 års ålder.

Liksom för bilkörkort fordras för att få börja flyga ett s k lämplighetsintyg, vilket utfärdas av polismyndigheten, samt ett personbevis som du begär från Lokala Skattemyndigheterna.

Den läkarundersökning som du måste genomgå hos en flygläkare ställer en del krav på din syn och hjärtverksamhet, men kraven är inte mycket hårdare än för vanligt körkort.

Flygcertifikatet har dock, i motsats till körkortet, en bestämd giltighetstid. Vid förnyelse får du gå igenom en ny läkarundersökning.

Vartannat år görs en så kallad PC (Proficiency Check) med en kontrollant.

 

Flyg ultralätt

 

Att flyga ultralätt är det billigaste och enklaste sättet att motorflyga. Allt fler börjar med ultralätt och tycker att det är ett alternativ till PPL.

Ett ultralättcertifikat (UL) ger dig nästan lika många flygmöjligheter som ett PPL. Men till ett lägre pris! Du flyger flygplan som får väga max 450 kg och har plats för två personer. Med ultralätt kan man enkelt starta och landa från små gräsfält och slipper de större flygplatserna. Tillgängligt och kul!

Extra kul är det när ett flertal inbitna ultralättflygare bygger sina flygplan själva. Hantverk och flygning – en intressant kombination.

 

Utbildning för PPL (Private Pilot Licence)

 

Under de 8 till 12 månader som utbildningen i genomsnitt brukar ta, varvas teori med praktik.

Praktiken omfattar minst 45 timmar, varav minst 10 timmar ensamflygning. Tid för dina flyglektioner avtalar du direkt med våra erfarna flyglärare. Du får träning i bl a navigationsflygning och en viss grundträning i instrumentflygning.

Teorin omfattar ca 100 lektionstimmar, förlagda till två kvällar i veckan. Ett litteraturpaket med flygteori ingår i teoriavgiften.