Crew

FPC_C_230x120px

Flygklubben
Som besökare till klubben är du välkommen att använda vår klubbstuga för briefing och fikastopp.
Vi kan även arrangera övernattning, men kontakta oss innan du kommer.

In- och utpassering
Klubben är alltid låst för inpassering utifrån med hänvisning till flygplatsens säkerhetsföreskrifter. Kontakta oss för hjälp med in- och utpassering.

Flygplatsens öpppethållande

Flygplatsens öppethållningstid publiceras i Notam

Information om flygplatsen

Airport Regulations,  Priser, Service,  Öppettider, PPR mm – se Jönköping Airport info

Klubb-AIP – dokument

DRIFTHANDBOK VISINGSÖ ESSI

Dokument på lfv.se

Aerodrome Chart