Teori

 

Navigation

 

 

 

Ämnet ger dig kunskap att kunna beräkna vindens inverkan på kurs, fart och tid mellan olika punkter. Du får lära dig jordens koordinanter, vindtriangeln, radionavigering och mycket annat. Kort sagt att flyga rätt mellan A och B.

 

Meteorologi

 

 

 

Du blir inte meteorolog på den här kursen men du lär dig att förstå vad de menar. Kursen vill främst ge dig respekt för vädret, och lära dig tolka olika vädersituationers inverkan på just din flygning.

 
 

Bestämmelser för civil luftfart Del. FCL

 

 

 

Här lär du dig de bestämmelser som gäller i luftrummet speciellt för dig som flyger enligt principen ”se och synas”, s k VFR-flygning (Visuella flygregler), till skillnad från de som flyger IFR (Instrument flygregler).

Kursen behandlar kraven på sikt och avstånd till moln inom och utom kontrollerat luftrum. Här behandlas även minimi flyghöjder, flygning i närheten av flygplats och väjningsregler.

Du får även lära dig hur man med hjälp av olika handböcker och publikationer och tillsammans med trafikledningen tar reda på vad man behöver veta om sträckor och flygplatser som är aktuella för en viss flygning.

 

Aerodynamik

 

 

 

Detta ger dig kunskap i hur flygplanets olika delar, såsom vingar, flygkropp och roder, påverkas av luftens strömning.

 
 
 

Flygplan och motorlära

 

 

 

Här lär du dig känna motorns och instrumentens betydelse för ett säkert genomförande av en flygning. I stora drag behandlas fordringar på en flygmotor och dess konstruktion, olika sorters flygbränsle och oljor, oktantal samt instrumenten och deras konstruktion.

 

Flygmedicin

 

 

 

Ämnet behandlar hur du och din kropp påverkas av flygning.

 
 
 

Radiotelefoni

 

 

 

Denna kurs ger dig speciellt radiotelefonicertifikat, som krävs för att du ska få använda radioanläggningen ombord.

 

Proven

 

 

 

När teoridelen är avslutad och du känner dig mogen, får du genomgå ett skriftligt prov för luftfartsinspektionen. Frågorna till detta prov finns samlade i en frågebank som ingår i ditt teoripaket. För UL-certifikat gör du provet på skolan.

När du fått godkänt på din skrivning, klarat av de 45 flyglektionerna (22 timmar för UL-certifikat) och flygläraren dessutom anser dig fullärd, så får du göra en uppflygning tillsammans med en luftfartsinspektör.

Vi utgår ifrån att du klarar dig. Det har 99% av våra andra elever gjort.

 
 

Vidareutbildning

 

 

 

När du flugit i något eller några år vill du kanske öka på dina kunskaper ytterligare. Då kan du komplettera din utbildning med en mörkerflygbehörighet, eller varför inte ett s k I-bevis, dvs instrumentflygbehörighet, för att bli mindre beroende av vädret för din flygning.