Styrelse

 JFK styrelse 2023

Ordförande Per-Allan Axén
0703-310648
Vice ordförande Mats Flood   070-8137293
Kassör Annelie Eidevald      070-3920073
Sekreterare Patrik André     070 231 81 44

Utbildningsansvarig DTO:

Utbildningsansvarig och Flygplansansvarig UL:

Krister Sjöqvist  
     

Bo Wretmo

0705 73 07 55      

 

0706 20 90 80

Teoriansvarig:

Thomas Tärnbring  

Motorflygchef:

Martin Lindekull
 
 

Hemsida/PR

Patrik André 

 

Fastighetsansvarig:

Olle Johansson 076-3766966
Ledamöter Maher El Kari, Henrik Lilliesköld, Per-Allan Axén, Mats Flood, Annelie Eidevald, Patrik André, Krister Sjökvist, Bo Wretmo, Thomas Tärnbring, Johan Jangmo, Olle Johansson  
     
     

Kontaktpersoner

Jönköpings kommun Per-Allan Axén
Flygplatsen Per-Allan Axén
KSAK/FSF Eddie Gongapsevas/ Johan Jangmo
FFK Daniel Sonnerfjord

Arbetsgrupper och specialuppgifter

Visingsö

Bo Wretmo, Philipp Kalmer, Ralf Haglund, Johan Jangmo, Maher El Kari

Miljöansvarig

Henrik Lilliesköld, Thomas Tärnbring

Hemsida/PR

Patrik André

Bokningssida

Patrik André

Fastighet Axamo

Olle Johansson

   
   
   
   

Revisor

Stefan Andersson, Nils Kornstrand

Valberedning

Håkan Nilsson , Mattias Westerberg