Styrelse

 JFK styrelse 2023

Ordförande Per-Allan Axén
paaxen[at]gmail.com
0703-310648
Vice ordförande Mats Flood  
mats-flood[at]telia.com
070-8137293
Kassör Annelie Eidevald     
annelie[at]eidervald.se
070-3920073
Sekreterare Patrik André    patrik.andre[at]skogsstyrelsen.se 070 231 81 44

Utbildningsansvarig DTO:

Utbildningsansvarig och Flygplansansvarig UL:

Krister Sjöqvist  
krister.s[at]outlook.com     

Bo Wretmo
bo.wretmo[at]gmail.com

0705 73 07 55    

 

0706 20 90 80

Teoriansvarig:

Thomas Tärnbring
Thomas.tarnbring[at]gmail.com
 

Motorflygchef:


Biträdande motorflygchef:

Johan Jangmo    
johanjangmo4[at]hotmail.com  

Martin Lindekull
martin@lindekull.com

 0728-789827
 

Hemsida/PR

Patrik André 

 

Fastighetsansvarig:

Olle Johansson
olle[at]rentaman.se
076-3766966
Ledamöter Maher El Kari, Henrik Lilliesköld, Per-Allan Axén, Mats Flood, Annelie Eidevald, Patrik André, Krister Sjökvist, Bo Wretmo, Thomas Tärnbring, Johan Jangmo, Olle Johansson  
     
     

Kontaktpersoner

Jönköpings kommun Per-Allan Axén
Flygplatsen Per-Allan Axén
KSAK/FSF Eddie Gongapsevas/ Johan Jangmo
FFK Daniel Sonnerfjord

Arbetsgrupper och specialuppgifter

Visingsö

Bo Wretmo, Philipp Kalmer, Ralf Haglund, Johan Jangmo, Maher El Kari

Miljöansvarig

Henrik Lilliesköld, Thomas Tärnbring

Hemsida/PR

Patrik André

Bokningssida

Patrik André

Fastighet Axamo

Olle Johansson

   
   
   
   

Revisor

Stefan Andersson, Nils Kornstrand

Valberedning

Håkan Nilsson , Mattias Westerberg