Styrelse

 JFK styrelse 2024

Ordförande Mats Flood 070-8137293
Vice ordförande Henrik Liljesköld  
Kassör Annelie Eidevald      070-3920073
Sekreterare Patrik André     070 231 81 44

Utbildningsansvarig DTO:

Utbildningsansvarig och Flygplansansvarig UL:

Krister Sjöqvist  
      

Bo Wretmo

0705 73 07 55       

 

0706 20 90 80

Teoriansvarig:

Thomas Tärnbring  

Motorflygchef:

Martin Lindekull
 
 

Hemsida/PR

Patrik André 

 

Fastighetsansvarig:

Olle Johansson 076-3766966
Ledamöter Annelie Eidevald, Bo Wretmo, Martin Lindekull, Thomas Tärnbring, Olle Johansson  
     
     

Kontaktpersoner

Jönköpings kommun Mats Flood
Flygplatsen Mats Flood
KSAK/FSF Eddie Gongapsevas/ Johan Jangmo
FFK Daniel Sonnerfjord

Arbetsgrupper och specialuppgifter

Visingsö

Bo Wretmo, Philipp Kalmer, Ralf Haglund, Johan Jangmo, Maher El Kari

Miljöansvarig

Henrik Lilliesköld, Thomas Tärnbring

Hemsida/PR

Patrik André

Bokningssida

Patrik André

Fastighet Axamo

Olle Johansson

   
   
   
   

Revisor

Stefan Andersson, Nils Kornstrand

Valberedning

Håkan Nilsson , Mattias Westerberg