Medlemmar

Medlemsavgifter 2022

KSAK-ansluten via JFK
Ordinarie medlemsavgift inkluderar EJ självriskbelopp
2900:-
Självriskkassan (Ingår i ordinarie medlemsavgift) 100:-
KSAK-ansluten via JSFK 600:-
KSAK-ansluten via annan flygklubb. 2370:-
Supportermedlem 500:-
Familjemedlem 50:-

Medlemsavgift för året ska betalas senast 31/1
Vill du ändra ditt medlemskap eller avsluta medlemskap meddela via mail.

Flygtimpriser

Debitering baseras på faktisk flygtid

KIK 1875:-
IDG (Tacho-tid) 2000:-
KAV 1875:-
Efter 10 timmar sänks avgiften (gäller ej skolflygning):
KIK, KAV 1725:-
   
VPO 1075:-
 

Rabatt vid teknisk flygning

PPL – 50% UL – 50%