Medlemmar

Medlemsavgifter 2022

KSAK-ansluten via JFK
Ordinarie medlemsavgift inkluderar EJ självriskbelopp
2900:-
Självriskkassan (Ingår i ordinarie medlemsavgift)100:-
KSAK-ansluten via JSFK600:-
KSAK-ansluten via annan flygklubb.2370:-
Supportermedlem500:-
Familjemedlem50:-

Medlemsavgift för året ska betalas senast 31/1
Vill du ändra ditt medlemskap eller avsluta medlemskap meddela via mail.

Flygtimpriser

Debitering baseras på faktisk flygtid

KIK1775:-
IDG (Tacho-tid)2000:-
KAV1775:-
VPO900:-
Efter 10 timmar sänks avgiften (gäller ej skolflygning):
 KIK, KAV 1625:-

Rabatt vid teknisk flygning

PPL – 50% UL – 50%