Höstmöte 18/11

Måndag 18/11 kl 19.00 är det dags för klubbmöte. I skrivande stund avser vi hålla mötet på plats i klubbstugan till skillnad från många gånger tidigare då vi varit på Utsikten. Vi ser fram emot en trevlig afton och hoppas på ett högt deltagande.

PDF document

Styrelsemöte 11/11

På mötet behandlades bl.a.  MyWebLog och frågan om giro med OCR nr, ärenden på Visingsö-fältet med ett antal överklaganden från vår närbelägna granne, bolagets vara eller inte, frågan om nytt flygplan där det är dags att dra igång en intressegrupp samt frågor inför Hösmötet. Protokollet finns under Protokoll

Reparationsarbete på plattan framför hangaren

Information Under onsdagen den 23/10 t.o.m. torsdagen den 24/10 (dagtid) kommer reperationsarbete av asfalten ske på plattan framför JFKs hangar. Avspärrningar kommer att sättas upp viss del av området, vi ber er respekter dessa.   För minutoperativ information ber jag er att vända er till JAABs driftavdelning Tele: Teamledare 036-311232 eller Insatsledare 036-311233   Vi …

PDF document

Styrelsemöte 14/10

En desarmerad styrelse sammanträde och diskuterade det sedvanliga med ekonomi, flygtider, status på flygplan samt det bristfälliga underhållet på klubbstugan och vad vi behöver göra för att förbättra detta. Positivt från flygskolan är att vi har 5 elever som påbörjar teorikurs nu i dagarna. Vi hoppas på lika många taggade nyblivna piloter om ett år. Protokollet finner du under …

PDF document

Styrelsemöte 12/8

Det första styrelsemötet efter sommaren och vi kunde bland annat summera ett lyckat Fly-In! I korthet finns det några saker att nämna från mötet: + klubben har i dagsläget god likviditet + bra jobbat och stort tack till de som fixade Fly-In + stort tack till grann-klubbar och gäster som donerar till Visingsös fortlevnad Under …

Ny hemsida

Nu är det äntligen dags! Nu provar vi den nya hemsidan. Mycket är sig likt men det mesta av innehållet har flyttats till en WordPress plattform som förhoppningsvis gör det enklare för oss att uppdatera innehållet framöver och blir ett liten uppfräschning. Inloggning krävs för åtkomst till en del innehåll. Synpunkter kan framföras till webansvarig …

NYA REGLER PÅ FLYGPLATSEN

Har fått nedan från flygplatsen för spridning till medlemmarna. Bla så måste vi nu bära reflexväst och badge Bifogar länk till föreskrifter gällande för Jönköping Airport. Dessa gäller fr.o.m. 2013-04-02 • AR JKG 2 2013 – Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter (ersätter AR JKG 4 2008) • AR JKG 3 2013 – Föreskrift för fordonsförare vid …