Flygplansköp?

Vi funderar så smått på att förnya flygplansflottan. Därför har vi haft fint besök som visat SportStar LSA. Den är liten och smidig men dessvärre ganska kostsam maskin. Ett tiotal medlemmar provflög.

Full fart på fixardagen

Det var bra uppslutning på fixardagen på lördagen. Tillbygget fick välbehövlig färg, flygplanen blev välpolerade och hangar, rabatter, städning m.m. togs väl om hand.

Styrelsemöte 1/14

Årets första styrelsemöte. Inget särskilt att notera förutom att det i slutet av februari enligt stadgarna hålls årsmöte. Tänk på att inkomma med motioner senast 10 dagar i förväg, men se framförallt till att dyka upp och gör din röst hörd och ta del av året som gått och planerna framöver. Du finner senaste protokollet …

Styrelsemöte 10/12

Årets sista styrelsesammanträde! Att notera för gemene man: -Kortläsaren på östra ingången är nu slutligen borttagen, därmed gäller den nya taggen som förhoppningsvis alla har kvitterat av Göran Zackrisson. -Datum för årsmötet är bestämt, det blir den 24:e februari i våra egna lokaler tills vidare. -Vi annonserade på höstmötet att vi skulle behöva en grupp …

Höstmöte 18/11

Måndag 18/11 kl 19.00 är det dags för klubbmöte. I skrivande stund avser vi hålla mötet på plats i klubbstugan till skillnad från många gånger tidigare då vi varit på Utsikten. Vi ser fram emot en trevlig afton och hoppas på ett högt deltagande.

PDF document

Styrelsemöte 11/11

På mötet behandlades bl.a.  MyWebLog och frågan om giro med OCR nr, ärenden på Visingsö-fältet med ett antal överklaganden från vår närbelägna granne, bolagets vara eller inte, frågan om nytt flygplan där det är dags att dra igång en intressegrupp samt frågor inför Hösmötet. Protokollet finns under Protokoll

Reparationsarbete på plattan framför hangaren

Information Under onsdagen den 23/10 t.o.m. torsdagen den 24/10 (dagtid) kommer reperationsarbete av asfalten ske på plattan framför JFKs hangar. Avspärrningar kommer att sättas upp viss del av området, vi ber er respekter dessa.   För minutoperativ information ber jag er att vända er till JAABs driftavdelning Tele: Teamledare 036-311232 eller Insatsledare 036-311233   Vi …

PDF document

Styrelsemöte 14/10

En desarmerad styrelse sammanträde och diskuterade det sedvanliga med ekonomi, flygtider, status på flygplan samt det bristfälliga underhållet på klubbstugan och vad vi behöver göra för att förbättra detta. Positivt från flygskolan är att vi har 5 elever som påbörjar teorikurs nu i dagarna. Vi hoppas på lika många taggade nyblivna piloter om ett år. Protokollet finner du under …

PDF document

Styrelsemöte 12/8

Det första styrelsemötet efter sommaren och vi kunde bland annat summera ett lyckat Fly-In! I korthet finns det några saker att nämna från mötet: + klubben har i dagsläget god likviditet + bra jobbat och stort tack till de som fixade Fly-In + stort tack till grann-klubbar och gäster som donerar till Visingsös fortlevnad Under …