På mötet behandlades bl.a.  MyWebLog och frågan om giro med OCR nr, ärenden på Visingsö-fältet med ett antal överklaganden från vår närbelägna granne, bolagets vara eller inte, frågan om nytt flygplan där det är dags att dra igång en intressegrupp samt frågor inför Hösmötet.
Protokollet finns under Protokoll