Reparationsarbete på plattan framför hangaren

Information

Under onsdagen den 23/10 t.o.m. torsdagen den 24/10 (dagtid) kommer reperationsarbete av asfalten ske på plattan framför JFKs hangar.

Avspärrningar kommer att sättas upp viss del av området, vi ber er respekter dessa.

 

För minutoperativ information ber jag er att vända er till JAABs driftavdelning

Tele: Teamledare 036-311232 eller Insatsledare 036-311233

 

Vi ber er att ha överenseende om det skulle medföra någon tillfällig begränsning.

 

Med vänlig hälsning

Mattias Rosén