NYA REGLER PÅ FLYGPLATSEN

Har fått nedan från flygplatsen för spridning till medlemmarna.
Bla så måste vi nu bära reflexväst och badge

Bifogar länk till föreskrifter gällande för Jönköping Airport.

Dessa gäller fr.o.m. 2013-04-02
• AR JKG 2 2013 – Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter (ersätter AR JKG 4 2008)
• AR JKG 3 2013 – Föreskrift för fordonsförare vid LVP, Low Visibility Procedures (ersätter AR JKG 1 2008)

http://www.jonkopingairport.se/457.html