COVID-19 begränsningar för besökande flygplan

Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att regler införs för bl.a. idrottsanläggningar och platser för privata sammankomster.
”En deltagargräns om max 8 personer gäller för sammankomster”
Folkhälsomyndigheten har också beslutat om föreskrifter som ansluter till pandemilagen där vi är skyldiga att beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.Därför klubbens styrelse har tagit beslut att klubben kan INTE ta emot besökande flygplan OM inte piloten ifråga har ett ärende på klubben eller skall träffa någon på klubben. Är det däremot besökande flygplan som skall t ex göra en mellanlandning, vi ber er gärna parkera på stora plattan och lösa in och utsläpp med flygplatsen.När man är på klubben man ska följa de grundläggande rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19:

  • Stanna hemma vid symtom.
  • Håll avstånd.
  • Ha en god handhygien.
  • Umgås endast i en mindre krets.
  • Undvik situationer med trängsel.

Om av praktiska skäl det inte är möjligt att hålla avstånd är rekommendationen att använda munskydd.Hjälp till att hindra smittspridningen! Vi hoppas att snart kunna återgå till normala situationen där alla är varmt välkomna att besöka oss och Jönköping!

Styrelsen