Höstmöte tisd 22/11 kl 19:00

Den 22/11 är det dags för vårt sedvanliga höstmöte. Vi håller till i klubblokalen. Dagordning och möteshandlingar kommer senare.

Fika och trevlig gemenskap.

Idéer och inspel till dagordningen mottages tacksamt.