Höstmöte 4/12 kl 19:00

Måndag den 4/12 är det dags för vårt höstmöte. Äntligen!

Om flygdagarna är korta och molnbasen i höjd med vindstruten kan du alltid liva upp december den här kvällen.
Fika, trevlig gemenskap och mycket flygprat.

Och om du inte sett vår lysande hangar har du chansen. (Ny belysning alltså)

Idéer och inspel till dagordningen mottages tacksamt. Vi håller till i klubblokalen.