EK-flygare

EK – enkelkommando flygning. Nedan ser du bild och datum på personer som under utbildning genomfört sin första ”egna” flygning utan lärare ombord.

 

Joel EK
Joel Ljungberg EK 5 aug 2013
 EK flygning 12 aug William Karlqvist
William Karlqvist EK 12 aug 2017

Hans Nilsson EK 17/7/2011
Hans Nilsson EK 17/7/2011

Patrik Lång EK 16/6/2011
Patrik Lång EK 16/6/2011

Tomas Katzin EK 16/8/2010
Tomas Katzin EK 16/8/2010

Jonas Hagelberg 11/4/2010
Jonas Hageberg 11/4/2010

Morgan Rasmusson 2/5/2009
Morgan Rasmusson 2/5/2009
 

Patrik André EK 21/7/2008
Patrik André EK 21/7/2008

Marcus Ragnell EK 12/7/2008
Marcus Ragnell EK 12/7/2008

Ellen Bergstrand EK 1/7/2008
Ellen Bergstrand EK 1/7/2008

Patrik Rostedt EK 21/5/2008
Patrik Rostedt EK 21/5/2008

Peter Löfgren EK
Peter Löfgren EK

Johan Eskilsson EK 6/6/2007
Johan Eskilsson EK 6/6/2007

Jennifer Thörn EK 4/8/2006
Jennifer Thörn EK 4/8/2006

Kerstin Jansson EK 21/4/2006
Kerstin Jansson EK 21/4/2006

Jonas Pettersson EK 21/4/2006
Jonas Pettersson EK 21/4/2006

Krister Sondell EK 30/3/2005
Krister Sondell EK 30/3/2005

Richard Andersson EK 5/3/2005
Richard Andersson EK 5/3/2005

Carinda Larsson EK 4/3/2005
Carinda Larsson EK 4/3/2005

Börje Isaksson EK 4/6/2004
Börje Isaksson EK 4/6/2004

Tomas Katzin EK 21/11/2004
Tomas Katzin EK 21/11/2004

Peter Peltonen EK 9/3/2004
Peter Peltonen EK 9/3/2004

Roger Björnstedt EK 30/4/2004
Roger Björnstedt EK 30/4/2004

Christian Tyrgren EK 29/9/2003
Christian Tyrgren EK 29/9/2003

Svante Lejon EK 31/12/2003
Svante Lejon EK 31/12/2003

Håkan Snäll EK 31/1/2003
Håkan Snäll EK 31/1/2003

Stefan Svedbom EK 6/2/2003
Stefan Svedbom EK 6/2/2003