Bana 11/29 återöppnas 1/7 – båda trösklar flyttade

Gräsbana 11/29 kommer att återöppnas onsdag 1/7, banan kommer att begränsas till 525 m där tröskel 29 är inflyttad 125 m för att ATS skall har full visuell syn över banan. Tröskel bana 11 flyttas 50 m västerut mot bana 01/19.

Taxi C blir hinderfri när tröskel flyttas in och kommer därför att försvinna, därmed inte sagt att det är lämpligt att stanna med fordon eller liknande i banans förlängning utan man bör korsa utan att stanna och skyltar kommer att sättas upp med den uppmaningen.