Årsmöte 18/2 kl 19:00 i VolFlights lokaler vid flygfältet

Årsmötet hålls 18/2 kl 19:00. Den här gången kommer vi att vara i VolFlights lokaler på flygfältet

Skärmklipp

Förtäring och fika som vanligt. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 10 februari.
Sedvanlig dagordning kommer senare