Styrelse

 JFK styrelse 2017

Ordförande Peter Peltonen

peter(at)m24.nu

070 276 28 07
Vice ordförande Ingrid Svalander

svaling@hotmail.com

070 292 40 26
Kassör Erik Gaude

erikgaude(at) hotmail.com

 070-29 24 603
Sekreterare Patrik André

patrik.andre@skogsstyrelsen.se

070 231 81 44
Flygplansansvarig PPL Krister Sjökvist

krister.sjokvist@telia.com

0705 73 07 55
 Medlem  Maher El Kari
maher.elkari(at)gmail.com
 0732-000 473
 Service UL (Mikael Svedbom)

mikael.svedbom@hotmail.com

070 749 36 52
Medlem Henrik Lilliesköld

henrik.lillieskold@telia.com

070-5351027
Medlem Tomas Katzin

Tomas@katzin.se

Teoriansvarig Ingrid Svalander

svaling@hotmail.com

070 292 40 26
 

E-post till styrelsen

Kontaktpersoner

Jönköpings kommun Peter Peltonen
Flygplatsen Peter Peltonen
KSAK/FSF Ingrid Svalander
FFK Daniel Sonnerfjord

Arbetsgrupper och specialuppgifter

Pr/Aktivitetsgrupp
Klubbmästare  Ingrid Svalander
Medlemsregister Göran Zachrisson, Ingrid Svalander
Avläsning av flygtid Göran Zachrisson, Rolf Beckius
Visingsö Mikael Svedbom, Ralf Haglund, Ingvar Lif, Thomas Bäverholt,

Svante Lejon

Miljöansvarig Ingrid Svalander
Bokningssida Rolf Beckius

Revisorer

Stefan Andersson och Tomas Nors

Valberedning

Lars Ekelund, Mikael Svedbom