Styrelse

 JFK styrelse 2018

Ordförande Mikael Zagerholm

mikael[at]nordicrefinance.se

0707-577 377
Vice ordförande Ingrid Svalander

svaling[at]hotmail.com

070 292 40 26
Kassör Erik Gaude

erikgaude(at) hotmail.com

 070-29 24 603
Sekreterare Patrik André

patrik.andre[at]skogsstyrelsen.se

070 231 81 44
Flygplansansvarig PPL Krister Sjöqvist

krister.s[at]outlook.com

0705 73 07 55
 Medlem  Maher El Kari
maher.elkari(at)gmail.com
 0732-000 473
 Medlem Thomas Tärnbring
Thomas.tarnbring[at]gmail.com
Medlem Johan Jangmo

johanjangmo4[at]hotmail.com

 0728-789827
Medlem Henrik Lilliesköld

henrik.lillieskold[at]telia.com

070-5351027
Medlem Tomas Katzin

Tomas[at]katzin.se

 

Kontaktpersoner

Jönköpings kommun Mikael Zagerholm
Flygplatsen Mikael Zagerholm
KSAK/FSF Ingrid Svalander
FFK Daniel Sonnerfjord

Arbetsgrupper och specialuppgifter

Pr/Aktivitetsgrupp  Patrik André, Ingrid Svalander, Maher El Kary
Klubbmästare  Ingrid Svalander
Medlemsregister Krister Sjöqvist
Avläsning av flygtid Erik Gaude
Visingsö Mikael Svedbom, Ralf Haglund, Ingvar Lif, Thomas Bäverholt, Stig Tropp, Tomas Lindmark, Maher El Kary
Miljöansvarig Ingrid Svalander, Tomas Katzin
Utbildsningsansvarig Krister Sjöqvist, Bo Wretmo
Teoriansvarig Ingrid Svalander
Bokningssida Erik Gaude

Revisorer

Stefan Andersson och Tomas Nors

Valberedning

Lars Pettersson och Lars Ekelund och  Bo Wretmo (sammankallande).