Medlemmar

Medlemsavgifter 2020

KSAK-ansluten via JFK
Ordinarie medlemsavgift inkluderar EJ självriskbelopp
2900:-
Självriskkassan (Ingår i ordinarie medlemsavgift) 100:-
KSAK-ansluten via JSFK 600:-
KSAK-ansluten via annan flygklubb. 1900:-
Supportermedlem 250:-
Familjemedlem 50:-

Medlemsavgift för året ska betalas senast 31/1
Vill du ändra ditt medlemskap eller avsluta medlemskap meddela via mail.

Flygtimpriser

Debitering baseras på faktisk flygtid

KIK 1 350:-
IDG (Tacho-tid) 1 480:-
VAS 650:-
Efter 10 timmar sänks avgiften:
KIK 1 150:-
   
VAS 550:-
Eventuell skatteåterbäring söks av medlemmen själv (utom för myndighetsflygning, då klubben söker). Skatten är 6,42 kr/lit. VAS är kalkylerade att dra 13 lit/tim, KIK 32 lit/tim.

Rabatt vid teknisk flygning

PPL – 50% UL – 50%