Medlemmar

Medlemsavgifter 2017

KSAK-ansluten via JFK
Ordinarie medlemsavgift inkluderar EJ självriskbelopp
1900:-
Självriskkassan 100:-
KSAK-ansluten via JSFK 600:-
KSAK-ansluten via annan flygklubb. 1500:-
Passiv medlem 150:-
Familjemedlem 50:-

Vill du ändra ditt medlemskap eller avsluta medlemskap meddela via mail.

Flygtimpriser

Debitering baseras på faktisk flygtid

KIK 1500:-
IDG 1500:-
VAS 750:-
Efter 10 timmar sänks avgiften:
KIK 1300:-
IDG 1500:-
VAS 650:-
Eventuell skatteåterbäring söks av medlemmen själv (utom för myndighetsflygning, då klubben söker). Skatten är 6,42 kr/lit. VAS är kalkylerade att dra 13 lit/tim, KIK 32 lit/tim.

Rabatt vid teknisk flygning

PPL – 50% UL – 50%