Årsmöte fredag 28/2 19:00 – plats meddelas senare

Äntligen dags för trivsamt årsmöte. Den här gången tar vi en fredag för att få extra trevligt samkväm.

28/2 19:00. Plats meddelas senare. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 23/2

flyghjärta

Posted in Uncategorized