Crew

FPC_C_230x120px

COVID-19 begränsningar för besökande flygplan

Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att regler införs för bl.a. idrottsanläggningar och platser för privata sammankomster.
”En deltagargräns om max 8 personer gäller för sammankomster”
Folkhälsomyndigheten har också beslutat om föreskrifter som ansluter till pandemilagen där vi är skyldiga att beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Därför klubbens styrelse har tagit beslut att klubben kan INTE ta emot besökande flygplan OM inte piloten ifråga har ett ärende på klubben eller skall träffa någon på klubben. Är det däremot besökande flygplan som skall t ex göra en mellanlandning, vi ber er gärna parkera på stora plattan och lösa in och utsläpp med flygplatsen.  

När man är på klubben man ska följa de grundläggande rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19:  

  • Stanna hemma vid symtom.
  • Håll avstånd.
  • Ha en god handhygien.
  • Umgås endast i en mindre krets.
  • Undvik situationer med trängsel.

Om av praktiska skäl det inte är möjligt att hålla avstånd är rekommendationen att använda munskydd.

Hjälp till att hindra smittspridningen!
 
Vi hoppas att snart kunna återgå till normala situationen där alla är varmt välkomna att besöka oss och Jönköping!  

Styrelsen

 

Flygklubben
Som besökare till klubben är du välkommen att använda vår klubbstuga för briefing och fikastopp.
Vi kan även arrangera övernattning, men kontakta oss innan du kommer.

In- och utpassering
Klubben är alltid låst för inpassering utifrån med hänvisning till flygplatsens säkerhetsföreskrifter. Du kan alltid komma ut men inte in igen på området utan att bli insläppt.
Kontakta oss för hjälp med in- och utpassering.

Flygplatsens öpppethållande

Flygplatsens öppethållningstid publiceras i Notam

Enligt AIP ska alla kommersiella flygningar och flygplan med MTOW över 4000 kg ha PPR från flygplatsen. Sådan landning kan bara ske under flygplatsens öppethållande eller efter godkänd begäran om extra öppethållning med tillämpande av gällande prislista.

Stängd flygplats

När flygplatsen är stängd och flygtrafikledningstjänst inte är upprättad gäller följande för icke-kommersiella flygningar:

Jönköping Flygklubb (JFK) och dess besökare kan använda flygplatsen enligt avtal mellan Jönköping airport (JAAB) och JFK. För besökande luftfartyg som önskar landa under tider när flygplatsen är stängd hänvisas till JFK www.jfk.nu  Uppställning av flygplan sker alltid på JFK område efter anvisning från besöksmottagaren.

Luftfartyg (icke kommersiella < 4 000 kg) med BP-kort tillåts dock landa/starta för tankning av Avgas 100 utan anmälan till JFK enl ovan.
Det är inte säkert att alla utländska BP-kort fungerar utan aktivering.
Obs : Om flygplanet ska parkeras och besättning ska lämna tankningsområdet krävs PPR till JFK enligt ovan.

Publika arrangemang (Ex-vis ”spaka-själv”, Fly in etc) ska samordnas med JAAB driftchef.  Ansvar för tillträdeskontroll regleras i avtal Mellan JAAB och JFK daterat 2011-01-10

Information om flygplatsen

Airport Regulations,  Priser, Service,  Öppettider, PPR mm – se Jönköping Airport info

Klubb-AIP – dokument

DRIFTHANDBOK VISINGSÖ ESSI

Dokument på lfv.se

Aerodrome Chart