Crew

FPC_C_230x120px

Flygklubben
Som besökare till klubben är du välkommen att använda vår klubbstuga för briefing och fikastopp.
Vi kan även arrangera övernattning, men kontakta oss innan du kommer.

In- och utpassering
Klubben är alltid låst för inpassering utifrån med hänvisning till flygplatsens säkerhetsföreskrifter. Du kan alltid komma ut men inte in igen på området utan att bli insläppt.
Kontakta oss för hjälp med in- och utpassering.

Flygplatsens öpppethållande

Flygplatsens öppethållningstid publiceras i Notam

Enligt AIP ska alla kommersiella flygningar och flygplan med MTOW över 4000 kg ha PPR från flygplatsen. Sådan landning kan bara ske under flygplatsens öppethållande eller efter godkänd begäran om extra öppethållning med tillämpande av gällande prislista.

Stängd flygplats

När flygplatsen är stängd och flygtrafikledningstjänst inte är upprättad gäller följande för icke-kommersiella flygningar:

Jönköping Flygklubb (JFK) och dess besökare kan använda flygplatsen enligt avtal mellan Jönköping airport (JAAB) och JFK. För besökande luftfartyg som önskar landa under tider när flygplatsen är stängd hänvisas till JFK www.jfk.nu  Uppställning av flygplan sker alltid på JFK område efter anvisning från besöksmottagaren.

Luftfartyg (icke kommersiella < 4 000 kg) med BP-kort tillåts dock landa/starta för tankning av Avgas 100 utan anmälan till JFK enl ovan.
Det är inte säkert att alla utländska BP-kort fungerar utan aktivering.
Obs : Om flygplanet ska parkeras och besättning ska lämna tankningsområdet krävs PPR till JFK enligt ovan.

Publika arrangemang (Ex-vis ”spaka-själv”, Fly in etc) ska samordnas med JAAB driftchef.  Ansvar för tillträdeskontroll regleras i avtal Mellan JAAB och JFK daterat 2011-01-10

Information om flygplatsen

Airport Regulations,  Priser, Service,  Öppettider, PPR mm – se Jönköping Airport info

Klubb-AIP – dokument

DRIFTHANDBOK VISINGSÖ ESSI

Dokument på lfv.se

Aerodrome ChartFPC_C_230x120px

Flygklubben
Som besökare till klubben är du välkommen att använda vår klubbstuga för briefing och fikastopp.
Vi kan även arrangera övernattning, men kontakta oss innan du kommer.

In- och utpassering
Klubben är alltid låst för inpassering utifrån med hänvisning till flygplatsens säkerhetsföreskrifter. Du kan alltid komma ut men inte in igen på området utan att bli insläppt.
Flygklubben har ett avtal med flygplatsen om PPR för landning utanför öppethållning. Kontakta oss för hjälp med in- och utpassering.

Airport Regulations för ESGJ

Ladda hem Airport Regulations här (PDF)

DRIFTHANDBOK VISINGSÖ ESSI

Information om flygplatsen

Priser, Service och Öppettider – se Jönköping Airport info

AIP – dokument

Text

Visual Approach Chart

Aerodrome Chart

… till AIPFPC_C_230x120px

Flygklubben
Som besökare till klubben är du välkommen att använda vår klubbstuga för briefing och fikastopp.
Vi kan även arrangera övernattning, men kontakta oss innan du kommer.

In- och utpassering
Klubben är alltid låst för inpassering utifrån med hänvisning till flygplatsens säkerhetsföreskrifter. Du kan alltid komma ut men inte in igen på området utan att bli insläppt.
Flygklubben har ett avtal med flygplatsen om PPR för landning utanför öppethållning. Kontakta oss för hjälp med in- och utpassering.

Airport Regulations för ESGJ

Ladda hem Airport Regulations här (PDF)

Information om flygplatsen

Priser, Service och Öppettider – se Jönköping Airport info

AIP – dokument

Text

Visual Approach Chart

Aerodrome Chart

… till AIPFPC_C_230x120px

Flygklubben
Som besökare till klubben är du välkommen att använda vår klubbstuga för briefing och fikastopp.
Vi kan även arrangera övernattning, men kontakta oss innan du kommer.

In- och utpassering
Klubben är alltid låst för inpassering utifrån med hänvisning till flygplatsens säkerhetsföreskrifter. Du kan alltid komma ut men inte in igen på området utan att bli insläppt.
Flygklubben har ett avtal med flygplatsen om PPR för landning utanför öppethållning. Kontakta oss för hjälp med in- och utpassering.

Airport Regulations för ESGJ

Ladda hem Airport Regulations här (PDF)

Information om flygplatsen

Priser, Service och Öppettider – se Jönköping Airport info

AIP – dokument

Text

Visual Approach Chart

Aerodrome Chart

… till AIPFPC_C_230x120px

Flygklubben
Som besökare till klubben är du välkommen att använda vår klubbstuga för briefing och fikastopp.
Vi kan även arrangera övernattning, men kontakta oss innan du kommer.

In- och utpassering
Klubben är alltid låst för inpassering utifrån med hänvisning till flygplatsens säkerhetsföreskrifter. Du kan alltid komma ut men inte in igen på området utan att bli insläppt.
Flygklubben har ett avtal med flygplatsen om PPR för landning utanför öppethållning. Kontakta oss för hjälp med in- och utpassering.

Airport Regulations för ESGJ

Ladda hem Airport Regulations här (PDF)

Information om flygplatsen

Priser, Service och Öppettider – se Jönköping Airport info

AIP – dokument

Text

Visual Approach Chart

Aerodrome Chart

… till AIP