Våra flyglärare

Krister Sjökvist
Utbildningsansvarig
Flyglärare
0705-73 07 55
036-31 07 55
 
Johan Jangmo
Flyglärare
johanjangmo4[at]hotmail.com
 

0732-550646

 
Magnus Lindfors
Flyglärare
mporjus[at]hotmail.com
070-3181473
Bo Wretmo
UL-lärare
bo.wretmo@gmail.com
0706-20 90 80
036-37 17 05
036-71 04 98