Brandflyg 2017

Vad är brandflyg?

Brandflyget utförs i FFK regi och bygger på ett frivilligt engagemang. Uppdragen utförs för Länsstyrelsen med MSB som finansiär samt på uppdrag av lokala räddningstjänster. Vårt uppdrag är att bevaka och spana efter i första hand skogsbränder. Eventuellt upptäckta bränder rapporteras till SOS och vid behov hjälper vi räddningstjänsten att hitta till platsen samt ge information från luften t.ex. om framkomlighet, omfattning av branden etc.

Prognoser

Brandriskprognoser skapas av SMHI på uppdrag av MSB och ligger till grund för räddningstjänstens bedömningar. Vi flyger jourrundorna tidigast på klass 4 vid längre tids torka.

Krav på besättningen

Pilot in command – Kravet för att flyga som pilot är 100h samt genomgången brandflygutbildning  (anordnas under våren).
Spanare – Krav på genomgången brandflygutbildningen (anordnas under våren).

Medlem i FFK – Alla som deltar i brandflyget måste vara FFK-medlemmar, det kan alla bli genom att betala in avgiften. Se medlemsansökan

Vad omfattar brandflygutbildningen?

  • Kunskap om brandflygsorganisationen, slingor, rapportering, uppföljning etc.
  • Teoretisk genomgång och praktiskt handhavande av Rakel för kommunikation mellan flygplan, SOS och insatsstyrka.
  • Kunskap om FFKs rutiner enligt drifthandbok samt lokala föreskrifter och praktiska rutiner.
  • Teoretisk genomgång och praktiskt handhavande av TBOS (Ta Bild Och Sänd – FFKs system för bildupptagning och positionsangivelse).
  • Praktisk spanarutbildning företrädesvis med inslag av fordonsledning.

Planerade utbildningstillfällen

Rakel utbildning ges vid tre tillfällen
Ännu ej fastställda.

Genomgång SOS
Prel 20/5 10-14

TBOS utbildningar
Ännu ej fastställt

Praktiskt genomförande
Ännu ej fastställt

Brandflygschema

Jönköpings flygklubb ansvarar för: 21, 25, 29, 33 & 37
Övriga samverkande klubbar är Värnamo FK, Nissadalens FK och Eksjö (NSFK).

Kontakt

Har du frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till
Daniel Sonnerfjord,
0734-188024,
daniel.sonnerfjord@gmail.com