Våra flyglärare

Krister Sjökvist
Utbildningsansvarig
Flyglärare
0705-73 07 55
036-31 07 55
Johan Jangmo
Flyglärare
johanjangmo4(at)hotmail.com

0732-550646

Bo Wretmo
UL-lärare
bo.wretmo@gmail.com
0706-20 90 80
036-37 17 05
036-71 04 98