Crew

FPC_C_230x120px

Flygklubben
Som besökare till klubben är du välkommen att använda vår klubbstuga för briefing och fikastopp.
Vi kan även arrangera övernattning, men kontakta oss innan du kommer.

In- och utpassering
Klubben är alltid låst för inpassering utifrån med hänvisning till flygplatsens säkerhetsföreskrifter. Du kan alltid komma ut men inte in igen på området utan att bli insläppt.
Flygklubben har ett avtal med flygplatsen om PPR för landning utanför öppethållning. Kontakta oss för hjälp med in- och utpassering.

Airport Regulations för ESGJ

Ladda hem Airport Regulations här (PDF)

DRIFTHANDBOK VISINGSÖ ESSI

Information om flygplatsen

Priser, Service och Öppettider – se Jönköping Airport info

AIP – dokument

Text

Visual Approach Chart

Aerodrome Chart

… till AIP