Efterkrigstiden

Kriget var slut och nu gällde det att få igång verksamheten på nytt. Detta var lättare för segelflygarna och medellflygarna eftersom segelflygning och modellflyg, visserligen med stora svårigheter och med vissa avbrott, men ändå kunnat hållas igång under hela krigstiden.

Direkt 1945 inköptes en ny Grunau Baby SE-SFO och en Olympia SE- . I och med Olympian hade klubben fått tillgång till ett högvärdigt segelflygplan, men tyvärr havererade det efter ganska kort tid.

Ett problem var fortfarande tillgången på bensin för bogserbilen och vinschen. Det rådde bensinransonering och det gällde att spara på de tilldelade dropparna. Det hade också blivit dyrare att starta med bogserbilen eller vinschen. Här finns hela prislistan för 1947:
För enskilda starter; bilstart glidflygplan 3:50, vinsch glidflygplan 4:00, vinsch segelflygplan 6:00 (Baby, Baby-Falk) samt segelflygplan (Olympia) 8:-.
Även kursavgifterna hade höjts. Nu kostade en A-kurs 100 kronor, en B-kurs 125 och en C-kurs 150 kronor.

Här och var hade man nu börjat med DK-skolning, men i en kommentar till en skrivelse från KSAK framhölls att detta för närvarande ställer sig alldeles omöjligt för vår klubb.

Att få igång motorflygsektionen var svårare. Verksamheten hade ju legat nere i mer än fem år. Först måste klubbens Klemm 35 rustas upp. Då den kom tillbaks från att ha tjänstgjort för målflygning var den i ett bedrövligt skick. Sen behövde man en flyglärare. Redan den 21 december 1945 skickades en skrivelse till Föreningen Värnpliktiga Flygförare för att efterhöra om de kunde förmedla kontakt med någon lämplig person. Om detta gav något resultat är inte känt.

Ett framsteg var byggandet av en ny hangar. Luftfartsstyrelsen beviljade den 20 juli 1948 ett statsbidrag på 8000:- och Chefen för flygvapnet hade godkänt klubbens förslag till placering av hangaren så nu var det bara att sätta igång.
Här några utdrag ur protokoll:

Sammanträde med Jönköpings Flygklubbs segelflygsektionen den 1 april 1949.
Ordförande, herr Stenér, gav en orientering angående sammanträdet coh sa bland annat att om det skulle nås ett gott resultat i år, så fick var och en lov att hjälpa till.
Herr Folke Rehn kom med ett förslag, att vi ev. skulle kunna få låna en grävmaskin över en lördagseftermiddag, för att på så sätt underlätta planeringsarbetet vid den nya hangaren som nu i det närmaste stod färdig.
En hel del arbete måste naturligtvis göras för hand och de närvarande visade sig mycket intresserade för det. Målningsarbetet skulle också ordnas av medlemmarna själva.

Styrelsemöte i segelflygsektionen 9 november 1949.
Beträffande hangararbetet fick hrr Stenér och Fredén i uppdrag att gå in till styrelsen med en anhållan om att den elektriska ledningen snart inmonteras och att virke skulle anskaffas till arbetsbänk i arbetslokalen.

.